Το MARLITER πορωθεί ένα φιλικό προς το χρήστη εργαλείο ΤΠΕ για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Το έργο MARLITER «Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης µε στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020.

Το MARLITER ανέπτυξε ένα καινοτόμο εργαλείο βασισμένο στην Τεχνολογία Πληροφοριών (ΤΠΕ) για τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας προκειμένου να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους με το θαλάσσιο περιβάλλον φορείς να βελτιώσουν τη συνεργασία για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε παράκτιες περιοχές και στην ανοιχτή θάλασσα. Η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου https://marliter.bsnn.org/ και περιλαμβάνει δεδομένα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και πληροφορίες για τις χώρες-εταίρους του προγράμματος καθώς και δεδομένα σε τοπική κλίμακα.

H διαδραστική και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα υποστηρίζει διάφορες δραστηριότητες παρέχοντας βασικές πληροφορίες, πακέτα εργαλείων, χωρικές βάσεις δεδομένων, προτάσεις σε ζητήματα πολιτικής, υλικό e-learning και θεματικές βάσεις δεδομένων, μοντέλα και παραδείγματα που εξυπηρετούν την ανάπτυξη, τη διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα θαλάσσιων απορριμμάτων.

Το εργαλείο ΤΠΕ αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα καθοδηγεί τους χρήστες μέσω συγκεκριμένων πληροφοριών για τα θαλάσσια απορρίμματα που οργανώνονται σε έναν διαδραστικό χάρτη της περιοχής. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί ένα εργαλείο χωρικής χαρτογράφησης και περιλαμβάνει διάφορα δεδομένα GIS που παρέχονται από κάθε εταίρο. Τα χωρικά δεδομένα περιλαμβάνουν ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα βιοτικού και αβιοτικού χαρακτήρα σε διάφορες μορφές, που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και τη ρύπανση από θαλάσσια απορρίμματα. Η ενότητα «Policy Toolbox» καθοδηγεί τους χρήστες στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω των υποενοτήτων «Legislation», «Stakeholders database» και «Recommendations».  Η ενότητα E-learning του εργαλείου ΤΠΕ, απευθύνεται στους νέους και περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Κάθε θέμα αναπτύσσεται σε μια σύντομη παρουσίαση ή σε ένα σύντομο βίντεο. Επιπλέον, υπάρχουν κουίζ, εργασίες και προτάσεις για υπαίθριες δραστηριότητες ή δραστηριότητες στην τάξη. Η ενότητα «Capacity building activities» αφορά στις εκδηλώσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του MARLITER.

*****

Εταίροι του MARLITER η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Black Sea NGO Network με έδρα τη Βάρνα της Βουλγαρίας, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mare Nostrum με έδρα  την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa στην Οδησσό της Ουκρανίας και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Black Sea Eco Academy με έδρα Μπατούμι της Γεωργίας. Στο πλαίσιο του έργου οι παραπάνω φορείς εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση της συνεργασίας στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, βασική προτεραιότητα του προγράμματος Black Sea Basin, και την προώθηση του συγχρονισμού και της συνεργασίας για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.