Έργο VALOR: Αξιοποίηση των αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στη γεωργία

Το έργο VALOR (Valorization of Ancient Farming Techniques in Resilient and Sustainable Agriculture), μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχει ως στόχο την ανάκτηση, τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση των αρχέγονων τοπικών καλλιεργητικών συνθηκών.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του VALOR υποστηρίζουν την ποιότητα και την αρχαία παράδοση και προστατεύουν τη παραγωγή ως τη βασική δραστηριότητα που οδηγεί στην ελαστικότητα και την αειφορία. 

Το έργο VALOR είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης Erasums+. Συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 διαφορετικές χώρες, ενώ αποσκοπεί στην ανάπτυξη πιστοποιημένων διακριτών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://greenagenda.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-valor-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ad%ce%b3%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9/